Życie w Turcji i Alanyi

Polskie prawo jazdy w Turcji

[Źródło: www.ankara.msz.gov.pl]
Zgodnie z Ustawą R Turcji Nr 2918 – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem wykonawczym do tejże ustawy, obcokrajowcy przebywający na terytorium Turcji mogą kierować pojazdami silnikowymi na tureckich i zagranicznych tablicach rejestracyjnych, odpowiadającymi kategorii posiadanych przez nich ważnych praw jazdy wydanych przez państwa ich pochodzenia. Nie ma wymogu wymiany zagranicznych, posiadanych przez obcokrajowców praw jazdy na tureckie. Jednakże cudzoziemiec – z wyjątkiem turystów i obcokrajowców przybyłych do Turcji na pobyt czasowy – przebywający w Turcji w celu wykonywania pracy, świadczenia usług lub odbywania na jej terytorium studiów powinien posiadać przy sobie podczas prowadzenia pojazdu swoje zagraniczne prawo jazdy wraz z jego notarialnie lub konsularnie uwierzytelnionym tłumaczeniem na język turecki.

Zagraniczne prawo jazdy może być wymienione na życzenie jego posiadacza na jego turecki odpowiednik tej samej kategorii w prawie jazdy kraju pochodzenia, bez wymogu odbycia szkolenia i zdania egzaminu. Zagraniczne prawo jazdy zostaje zwrócone posiadaczowi po dokonaniu procedury związanej z jego wymianą na tureckie. Nie ma żadnego ograniczenia czasowego co do wymiany zagranicznego prawa jazdy.

Przy wymianie zagranicznego prawa jazdy na tureckie od wnioskodawców wymagane są:

 • kserokopia posiadanego zagranicznego prawa jazdy,
 • kserokopia karty pobytu,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 • notarialnie bądź konsularnie uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy na język turecki,
 • zaświadczenie o niekaralności otrzymane z rejonowej prokuratury właściwej ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
 • „teczka prawa jazdy” wydana przez Izbę Kierowców,
 • 4 fotografie paszportowe,
 • opłata za blankiet prawa jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej kategorii prawa jazdy.

Przy wymianie prawa jazdy pobiera się opłatę za blankiet w wysokości 67 tureckich lirów. Jednocześnie wymagane jest od wnioskodawcy – z wyjątkiem osób uprawnionych do przywilejów dyplomatycznych – złożonie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości odpowiadającej kategorii posiadanego prawa jazdy.
Opłaty obowiązujące w 2011 r. za wydanie prawa jazdy:

 • kategorii A1, A2, F i H – 83,80 tureckich lirów,
 • kategorii B – 252,30 tureckich lirów,
 • kategorii C, D, E i G – 420,70 tureckich lirów.

One comment on “Polskie prawo jazdy w Turcji

 1. Polacy przebywajacy na terytorium Turcji moga kierowac pojazdami silnikowymi na tureckich i zagranicznych tablicach rejestracyjnych, odpowiadajacymi kategorii posiadanych przez nich polskich praw jazdy.

Pozostaw odpowiedź Alojamiento Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *