All posts in 'Życie w Turcji i Alanyi' Subscribe

evisa

Wiza turystyczna do Turcji

/Źródło: www.ankara.msz.gov.pl/ Do wjazdu na terytorium Turcji obywatele polscy, posiadających paszporty zwykłe, muszą uzyskać wizę wjazdową. Wizy turystyczne można …

Polskie prawo jazdy w Turcji

[Źródło: www.ankara.msz.gov.pl] Zgodnie z Ustawą R Turcji Nr 2918 – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniem wykonawczym do tejże …

Ikamet - pozwolenie na pobyt

Pozwolenie na pobyt – rodzaje i zasady

O prawo pobytu na terenie Turcji (ikamet tezkeresi) można starać się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale …

Zakupy

Strona 3 z 41234