Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2022/2024:

Prezes | Başkan – Bogusława Katarzyna Michałowska

Zastępca Prezesa | Başkan Yardımcısı – Katarzyna Diker

Sekretarz | Sekreter – Monika Aşkın

Skarbnik | Sayman – Marta Beata Yigituşağı

Członek | Üye – Monika Dugiel Türkeli

Nasz e-mail: polonialanya@gmail.com
Facebook: http://facebook.com/polonialanya

Strona www opiekuje się Dorota Kanbolat.