Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia w roku 2018:

Prezes | Başkan – Anna Maria Bielecka

Zastępca Prezesa | Başkan Yardımcısı – Agata Bromberek Uyar

Sekretarz | Sekreter – Małgorzata Winecka

Skarbnik | Sayman – Iwona Karaduman

Członek | Üye – Wioletta Zarucka
Nasz e-mail: polonialanya @ gmail.com
Facebook: http://facebook.com/polonialanya

Strona www opiekuje się Agata Bromberek (adres: admin @ polonialanya.org – tu można przesyłać wszelkie ogłoszenia, zaproszenia oraz inne informacje do publikacji.