Jak dołączyć

KTO MOŻE BYĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

Warunki:

   • Wiek powyżej 18 lat
   • Ważna ikametka (pozwolenie na pobyt w Turcji) – fotokopia
   • Udowodnione związki z Polską lub zainteresowanie polską kulturą
   • Akceptacja faktu, iż nasze spotkania prowadzone są w języku polskim
   • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dołączenie jednego zdjęcia
   • Opłacenie składki członkowskiej 100 TL/rok + wpisowego 40 TL
   • Opłacanie składek rocznych
   • Uczestnictwo w wyborach Zarządu raz na dwa lata
   • Wszystko ponad te dwa wymogi mile widziane! :)

Wniosek do wypełnienia dla kandydatów na członków Stowarzyszenia: Pobierz tutaj 
Wniosek w języku tureckim: Pobierz tutaj 

Numer Konta:
IBAN: TR71 0004 6004 5888 8000 0417 28
Nazwa banku: AK BANK
Nazwa odbiorcy: ALANYA POLONYALILAR KULTUR VE DOSTLUK DERNEGI
Kod SWIFT: AKBKTRIS

SPOTKANIA POLONIJNE

Otwarte dla wszystkich, także gości, sympatyków, rodzin i turystów. Zapraszamy! Aktualne informacje w zakładce Wydarzenia oraz na Facebooku!

ZEBRANIA CZŁONKÓW

Mniej więcej 2 razy w miesiącu odbywamy robocze zebrania członków Stowarzyszenia. Uczestnictwo nieobowiązkowe, lecz mile widziane. O terminach informujemy członków drogą e-mailową i na zamkniętej grupie FB tylko dla członków.