Stowarzyszenie

Zebranie Rady Cudzoziemców.

Comiesięczne zebranie Rady Cudzoziemców Urzędu Miasta Alanya odbyło się w Sali Rady Miasta. Rada Cudzoziemców na zebranie zaprosiła przedstawicieli Kierownictwa Edukacji Narodowej, Komendy Policji Oddział ds. Cudzoziemców i SGK (Urząd Ubezpieczeń Społecznych). W czasie zebrania, cudzoziemcy mieli okazję zadania pytań zaproszonym gościom.

Mieszkający w Alanyi obywatele Niemiec, Holandii, Polski, Rosji, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Finlandii, korzystając z obecności zaproszonych gości, poruszyli tematy dotyczące honorowania prywatnych ubezpieczeń w państwowych jednostkach, procedury przy korzystaniu z usług medycznych przy stałym pobycie, przedłużenia pozwolenia na pobyt, spraw wizowych, rejestrowania dzieci cudzoziemców w państwowych szkołach, honorowania międzynarodowego prawa jazdy, procedury w celu uzyskania tureckiego prawa jazdy, przyznawania oznaczonych tablic rejestracyjnych cudzoziemcom, okres honorowania zagranicznego prawa jazdy w przypadku turystów, zarządzania mieszkaniami, stanu Lotniska Gazipasa.

Pod koniec zebrania Rady omówiono temat przyjęcia nowych członków z Polski i Rosji do Rady Cudzoziemców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *