Ambasada i konsulat

Departament Wspólpracy z Polonią

W ramach zmian organizacyjnych MSZ stworzono odrębny Departament Współpracy z Polonią (DWP). Powołanie Departamentu Współpracy z Polonią stanowi konkretny wyraz woli nadania znaczącej rangi zagadnieniom polonijnym w ramach polskiej polityki zagranicznej.

Na Państwie Polskim spoczywa konstytucyjny obowiązek podtrzymywania i wspierania kontaktu Diaspory z Macierzą (art. 6 Konstytucji RP).  Departament Współpracy z Polonią powinien służyć utrwalaniu i pogłębianiu wzajemnych więzi między Polską i Polakami za granicą.

Z różnych przyczyn historycznych, politycznych i ekonomicznych poza granicami Państwa Polskiego przebywa aktualnie ponad 17 milionów osób o polskich korzeniach. Ogromny potencjał i obecność polskiej Diaspory w różnych częściach świata przesądza o Jej zasadniczym znaczeniu dla Polski, w tym głównie dla kształtowania wizerunku Polski za granicą. Jesteśmy przekonani, że współpraca między rozsianymi w świecie Rodakami a krajem pochodzenia powinna przebiegać w duchu zrozumienia, wsparcia i świadomego wypracowywania nowych wspólnych wartości.

źródlo: www.msz.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *