Ogłoszenia, Stowarzyszenie

Komunikat w związku z obowiązkiem informacyjnym w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

informacja

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Kultury i Przyjaźni w Alanyi otrzymało dotację ze środków
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu: Polonia i Polacy za Granicą 2023.

Nazwa zadania publicznego: OFERTA 2 _Wsparcie struktur organizacji polonijnych w Australii,
Kanadzie, USA, Turcji

Kwota dotacji: 2 279,00 zł
Całkowita wartość zadania publicznego: 115 790,00 zł

Niniejsze zadanie publiczne miało na celu wsparcie organizacji polonijnych poprzez dofinansowanie
kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń pracowników oraz innych kosztów utrzymania.

Sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *