Ogłoszenia

OGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI NOWEGO ZARZĄDU NA KADENCJĘ 2024-2026

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wszystkie formalności związane z przekazaniem administrowania Stowarzyszeniem zostały właśnie ukończone i nowy zarząd oficjalnie rozpoczyna swoją działalność.

Dziękujemy poprzedniemu Zarządowi przede wszystkim za owocną kadencję, za ogrom pracy, za zorganizowane wydarzenia, za Polonijne spotkania i serce włożone w działalność Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Metin Sürekçi (Prezes Zarządu)
Natalia Elmas (Zastępca Prezesa Zarządu)
Marta Böke (Sekretarz Zarządu)
Agata Oktay (Skarbnik Zarządu)
Aleksandra Acar (Członek Zarządu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *