Szkółka – warunki uczestnictwa

Zajęcia odbywają się w roku szkolnym dwa razy w tygodniu. W naszej szkole obecnie (listopad 2014) uczy się około dwadzieścioro dzieci w różnym wieku, od przedszkolnego do 13 roku życia. 

Do szkółki mogą być przyjmowane dzieci obywateli polskich stale lub czasowo zamieszkujących za granicą, dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi. Zapraszamy do zapisywania swoich pociech, nawet jeśli nie jesteście członkami Stowarzyszenia. Oczywiście do dołączania do nas zapraszamy :)

Nauka jest bezpłatna.

 

Dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do szkółki:

  • kopia paszportu dziecka/ lub nr pesel
  • kopia paszportu rodzica/opiekuna
  • 1 zdjęcie

W celu zapisu dziecka do szkółki prosimy o kontakt z panią Katarzyną Dzieżą, nauczycielką wydelegowaną do pracy z Polonią w Turcji przez ORPEG  (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – www.orpeg.pl)
KONTAKT DO NAUCZYCIELKI: e-MAIL – tel. 05360662659