Szkółka – warunki uczestnictwa

Zajęcia odbywają się w roku szkolnym od września do końca maja. Początek i koniec zajęć jest ustalany w porozumieniu z ORPEG – Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, która wysyła do nas nauczyciela. W naszej szkole obecnie uczy się około dwadzieścioro dzieci w różnym wieku, od grupy zerówkowej do sześcioklasistów :)

Do szkółki mogą być przyjmowane dzieci obywateli polskich stale lub czasowo zamieszkujących za granicą, dzieci osób pochodzenia polskiego nie będących obywatelami polskimi. Zapraszamy do zapisywania swoich pociech, nawet jeśli nie jesteście członkami Stowarzyszenia. Oczywiście do dołączania do nas zapraszamy :)

Nauka jest bezpłatna!

Dokumenty potrzebne do zapisania dziecka do szkółki:

  • kopia paszportu dziecka/ lub nr pesel
  • kopia paszportu rodzica/opiekuna
  • 1 zdjęcie

W celu zapisu dziecka do szkółki prosimy o kontakt z panią Katarzyną Dzieżą, polonistką i nauczycielem mianowanym z 11-letnim doświadczeniem, wydelegowaną do pracy z Polonią w Turcji przez ORPEG  (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – www.orpeg.pl)